Stress

Hvad er stress?

Stress refererer til kroppens fysiske og mentale reaktion på en udfordring eller en belastende situation. Det er en naturlig reaktion, der mobiliserer kroppens ressourcer til at håndtere potentielt truende eller presserende situationer. Når vi oplever stress, udløser hjernen en kaskade af hormoner som cortisol og adrenalin, der forbereder kroppen til “kamp eller flugt” ved at øge hjertefrekvensen, forhøje blodtrykket og skærpe sanserne.

Stress kan både være positiv og negativ. Positiv stress (kaldet eustress) kan motivere os til at præstere og opnå vores mål. Negativ stress (kaldet distress) opstår, når mængden af belastning overstiger vores evne til at håndtere den. Langvarig eller intens distress kan føre til en række fysiske og mentale sundhedsproblemer, såsom søvnforstyrrelser, angst, depression, fordøjelsesproblemer og mere.

Når vi er stressede over længere tid, er det et udtryk for, at vi bliver i den stressfyldte tilstand og ikke giver os selv mulighed for at restituere og genvinde mentale og fysiske ressourcer. Den nyeste forskning viser, at det er din tilgang til dine tanker, der er afgørende for, om du bliver stresset eller ej.

Fysiske symptomer på stress

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Mavesmerter

Psykiske symptomer på stress

 • Angst
 • Indre uro
 • Nedtrykthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnproblemer
 • Irritabilitet

Metakognitiv terapi mod stress

I terapien har vi fokus på dine tankeprocesser og hjælper dig med at identificere skadelige mønstre, som overanalyserende, langvarige bekymringer og rumination, selvbebrejdelse m.m., som i sidste ende er med til at holde liv i stressen eller endda forøge den.

I et metakognitivt forløb hos mig vil du lære, at din oplevelse af en given situation er styret af dine egne tanker. Og at tanker kun har den betydning, du selv tillægger dem. Sammen belyser vi din tænkningsstil og de uhensigtsmæssige strategier, du bruger. Strategier, der, stik imod din hensigt, opretholder din fysiske og psykiske ubalance. Du vil blive introduceret til enkle redskaber, som regulerer tanker og følelser, og øger din evne til at håndtere stressende situationer mere konstruktivt.