Angstlidelser

Hvad er angstlidelser?

Alle mennesker oplever angst i ny og næ. Opmærksomhed på fare og evnen til at reagere lynhurtigt på utrygge situationer ligger så dybt i os, at vi sjældent tænker over det. Men for nogle kan det tage overhånd. Og så bliver angst et problem. De mekanismer, der sikrer, at vi præsterer – ja, ligefrem overlever som art – må ikke få lov til at fylde så meget, at vores liv mister sin værdi.

Hver femte dansker rammes på et tidspunkt i livet af angst. Og får man ikke hjælp til at tackle den, kan angsten gå hen og blive både kronisk og invaliderende.

Generaliseret angst

Generaliseret angst kommer til udtryk som en overdreven grad af bekymringer…

Panikangst

Panikangst optræder ofte som anfald af pludselig, klaustrofobisk panik…

Helbredsangst

Helbredsangst kommer til udtryk som en overdreven frygt for at være alvorligt syg…

Social angst

Social angst er forbundet med frygten for at fejle. Det er en katastrofe at blive kritiseret…

Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

OCD er en angstlidelse, der kommer til udtryk som gentagne tvangs-tanker og -handlinger…