Generaliseret angst

Er du i konstant alarmberedskab?

Generaliseret angst kommer til udtryk som en overdreven grad af bekymringer. Bekymringerne opstår ofte ud fra automatiske, negative tanker, som typisk omhandler fremtidige trusler og farlige situationer, og de starter ofte med ”hvad nu hvis?”-tanker. De kan omhandle alt muligt – lige fra om du kan klare presset på arbejdet, til om dine nærmeste vil komme ud for en ulykke. Nogle gange kan den type bekymringer have deres relevans, men ved generaliseret angst tager bekymringerne overhånd og medfører kropslige og følelsesmæssige symptomer:

  • Øget svedtendens
  • Muskelspændinger
  • Nervøsitet
  • Rysten
  • Åndenød
  • Koncentrationsbesvæ
  • Irritibilitet
  • Søvnløshed

Ofte vil du have en oplevelse af at være i konstant alarmberedskab. Og dette alarmberedskab afføder øget opmærksomhed på mulige trusler, hvilket igen medfører uhensigtsmæssig adfærd i form af undgåelsesstrategier. Strategierne har til formål at mindske angsten, men de kan have den stik modsatte effekt og være med til at drive den negative spiral, der opretholder din angst.

I et metakognitivt terapiforløb hos mig lærer du at optimere din tænkningsstil. Det vil sige, at du lærer, at tanker kun er tanker, og at du selv bestemmer, hvor meget de skal fylde. På den måde lærer du at give mentalt slip på angsten og alle dens symptomer.