Depression

Hvad er depression?

Depression er en meget almindelig psykisk lidelse. Ca. hver femte dansker bliver ramt af en depression på et eller andet tidspunkt i livet. Depressioner kan have forskellige grader, nogle er lette, mens andre er dybere og længerevarende. En række symptomer er dog fælles, uanset graden af depression.

Har du en depression, har du typisk svært ved at føle glæde ved noget. Det, du før syntes var interessant, har du mistet interessen for. Du oplever, at verden kører videre som vanligt, men du føler ikke længere, at du selv er en del af den. Du orker ingenting. Alt kræver overvindelse. Ja, bare det at stå ud af sengen kan virke helt uoverskueligt. Måske sover du hele tiden. Måske kan du ikke falde i søvn, selvom du føler dig tappet. Og så er der den altoverskyggende tristhed, manglen på appetit – eller overspisning – og problemer med at tænke klart og fokuseret. Symptomerne kan variere fra menneske til menneske, men med en depression vil der stort set altid følge en følelse af håbløshed og nedtrykthed.

Depressioner vender ofte tilbage, og det er derfor vigtigt, at man lærer at forebygge dem. Metakognitiv terapi har heldigvis vist sig at være et effektivt middel – både ved en igangværende depression og til forebyggelse af nye depressioner.

I et metakognitivt forløb hos mig belyser vi sammen, hvordan dine tankemønstre og strategier er med til at opretholde din depression. Du får hjælp til at genvinde kontrollen over negative tanker og til at udskifte uhensigtsmæssige strategier med nogle, der er mere gavnlige. På den måde lærer du også, hvordan du kan forebygge en ny depression.

Symptomer på depression

  • Glædesløshed
  • Tristhed
  • Følelsesløshed
  • Udmattelse
  • Energiforladthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Lav selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser og skyldfølelser
  • Ændret appetit
  • Søvnforstyrrelser