Panikangst

Oplever du pludselige anfald af panik?

Panikangst optræder ofte som anfald af pludselig, klaustrofobisk panik. Det føles som om, angsten overtager kroppen, og du mister kontrollen over situationen. De første panikanfald fører sommetider til henvendelse på skadestuen, eller indlæggelse på en somatisk afdeling, fordi de kan forveksles med fysisk sygdom som problemer med hjertet eller slagtilfælde.

Når angsten påvirker dagligdagen

Det er forståeligt, at man efter sådanne skræmmende oplevelser ønsker at undgå gentagelser for enhver pris. Man bliver konstant på vagt og overvåger kroppen og omgivelserne for tegn på, om noget kan udløse angsten. Det leder ofte til en evige søgen efter potentielle farer, da panikangst nødvendigvis ikke er knyttet til bestemte situationer. Det er ofte helt uforudsigeligt. Og netop denne uforudsigelighed kan medføre at du udvikler `forventningsangst ` – eller angst for angsten. Sagt på en anden måde kan et anfald sætte gang i en proces, hvor det du frygter, er et nyt anfald.

En almindelig reaktion på panikangst er undgåelsesadfærd. For at undgå de frygtede situationer eller steder, der kan udløse anfaldene, begrænser man gradvist sine aktiviteter og livsstil. Desværre fører denne begrænsning til en indskrænkning af ens dagligdag, hvilket kan forhindre personlig udfoldelse og hindre muligheden for at leve et normalt liv. Dette kan føre til yderligere bekymringer, frustration og følelse af at være fanget i sin egen angst.

Forbindelsen mellem angst og andre følelser

Det er værd at bemærke, at forsøg på at bekæmpe eller undertrykke angsten ofte kan have den modsatte virkning. Jo mere man kæmper imod angsten, des mere intens kan den føles. Dette kan føre til en ond cirkel, hvor angsten forstærkes, og det bliver stadig sværere at tackle hverdagens udfordringer.

Der kan også opstå en sammenhæng mellem panikangst og depressive symptomer. Når angsten begrænser ens evne til at leve et tilfredsstillende liv, kan følelsen af magtesløshed og tristhed gradvist tage overhånd. Dette kan forværre angstproblematikken, da depressionen og angsten kan nærme sig hinanden og forstærke hinandens negative indvirkning.

I et metakognitivt forløb hos mig får du en dybdegående indsigt i hvilken tænkning og handlingsstrategier der holder liv i din angst, samtidig med at du får en værdifuld indsigt i, hvad angst i virkeligheden er, og hvordan du kan frigøre dig fra den.