Metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MTC) er udviklet af den engelske psykolog og professor Adrian Wells. Terapien hviler på en relativt ny forståelse af årsagerne til psykisk lidelse og mistrivsel. Metoden er transdiagnostisk, hvilket betyder, at den kan bruges ved mange forskellige former for psykisk lidelse, herunder:

Stress

Hvis tilstanden varer lang tid, kan din krop begynde at reagere. Så er der tale om en belastningstilstand…

Depression

Depression er en meget almindelig psykisk lidelse. Ca. hver femte dansker bliver ramt af en…

Angstlidelser

Hver femte dansker rammes på et tidspunkt i livet af angst. Og får man ikke hjælp til at tackle den…

Det, du tænker om det, du tænker

Den forskning, der ligger til grund for metakognitiv terapi, viser, at årsagen til angst og depression kan findes i et bestemt tænkningsmønster, der er knyttet til vores metakognitioner: Vores tanker og overbevisninger om vores tanker.

På den måde adskiller metakognitiv terapi sig markant fra andre terapiformer. I metakognitiv terapi fokuserer vi nemlig ikke på indholdet af dine tanker og følelser, men på, hvordan du responderer på dine tanker og følelser – altså på det, du tror om dine tanker og følelser.