Social angst

Bekymrer du dig meget om, hvad andre tænker om dig?

Social angst er forbundet med frygten for at fejle. Den bunder i negative antagelser om, at du ikke evner at indgå i værdifulde relationer med andre mennesker. Hvis du lider af social angst, er du bange for at fremstå underlig eller opføre dig pinligt. Det er ligefrem en katastrofe at blive kritiseret. Disse bekymringer, der hele tiden cirkler omkring, hvad andre tænker om dig, medfører et meget højt selvfokus, som hæmmer dig i dit samspil med andre. Du vil ofte udvikle en sikkerhedsadfærd, der hjælper dig med at undgå de situationer, der føles ubehagelige: fx sociale sammenkomster, at tale i en større forsamling, at holde øjenkontakt etc. Kort sagt alt, der kan bringe dig i centrum. Social angst vil derfor ofte have stor indflydelse på både dit privatliv og dit arbejdsliv og kan i værste fald medføre ensomhed og social isolation.

Overvind social angst og genopdag friheden ved autentiske relationer

I et metakognitivt forløb hos mig belyser vi sammen, hvilke uhensigtsmæssige tankemønstre og handlinger der vedligeholder din sociale angst. Vi vil arbejde med at ændre din måde at forholde dig til dine tanker på, og du vil få konkrete redskaber, der vil frigøre dig fra din sociale angst. Du vil lære at genopbygge tilliden til dig selv og dine evner til at forbinde med andre mennesker på en autentisk og meningsfuld måde. Sammen vil vi belyse vejen mod en mere tryg og givende tilværelse, hvor du kan omfavne muligheder og interaktioner uden at lade frygten styre dit liv.

Du er ikke alene – jeg er her for at støtte dig på din vej mod helbredelse og personlig vækst. Sammen kan vi bane vejen mod et mere selvsikkert og tilfredsstillende liv. Kontakt mig i dag og lad os begynde rejsen mod forvandling.