Mentalt underskud

Tænker du for meget?

Tanker og følelser er kraftfulde redskaber, der kan forme vores liv. De har potentiale til at påvirke vores velbefindende, men når de er ude af kontrol og styret af negative vaner frem for bevidsthed, kan det føre til psykisk mistrivsel, angst og depression.

Langt de fleste af os kan have bekymringer og opleve, at vi grubler over noget. I perioder. Men for nogle mennesker tager disse negative tankeprocesser overhånd. Det kaldes overtænkning. Det medfører ofte manglende koncentration, nedsat energi, lavt selvværd, lav eller ingen handlekraft og problemer med at sove. Alt sammen fører det til psykisk mistrivsel
og manglende mentalt overskud. Metakognitiv terapi som en effektiv tilgang Metakognitiv terapi er en effektiv tilgang til at håndtere mental mistrivsel. Som metakognitiv terapeut er min mission at hjælpe dig med at forstå og ændre de tankeprocesser og metakognitive overbevisninger, der kan bidrage til angst, stress og andre former for psykisk
mistrivsel.

I et metakognitivt terapiforløb hos mig lærer du at minimere den tid, du bruger på bekymringer og grublerier. Gennem terapeutisk samtale og forskellige adfærdseksperimenter lærer du at identificere og ændre de destruktive tanke- og handlemønstre, der utilsigtet opretholder din mentale mistrivsel. Jeg lærer dig også at udvikle mental fleksibilitet, og du får et indgående kendskab til, hvordan din egen opmærksomhed fungerer i forhold til at skabe større tillid til dig selv, øge din koncentration, forbedre din søvn og opnå et større mentalt overskud.